Wniosek o mediację

 

 

Jeśli chcesz rozpocząć mediację
– wypełnij wniosek lub skontaktuj się z nami telefonicznie:

wniosek(22) 828-50-50

Jak działamy?

01

Aby zainicjować mediację w kwestii spornej, którą chcesz rozwiązać:

  • wypełnij formularz i naciśnij „wyślij”
  • lub skontaktuj się z nami:

– pod numerem telefonu
(22) 828 50 50

– lub wysyłając e-mail z Twoimi danymi kontaktowymi na adres: kancelaria@wolinski.pl

02

Skontaktujemy się z Tobą i z drugą Stroną sporu w celu dopełnienia kwestii formalnych.

03

Ustalimy dogodny dla Ciebie i drugiej Strony termin, w którym odbędzie się pierwsze wspólne posiedzenie mediacyjne (w siedzibie Kancelarii lub online) trwające do 1,5 h. Możliwe są także posiedzenia mediacyjne osobne dla każdej ze Stron.

04

Odbędzie się pierwsze posiedzenie mediacyjne, na którym mediator przeanalizuje Twoją sprawę na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie i drugiej Strony, a także wspólnie określicie harmonogram mediacji – jeżeli będzie to możliwe mediator wskaże Ci również przewidywany czas jej trwania.

05

Mediator będzie udzielał Stronom wsparcia w wypracowaniu rozwiązania sporu.

06

W wyniku mediacji zostanie zawarta całkowita lub częściowa ugoda, która (jeżeli Strony wyrażą taką wolę) zostanie przedstawiona sądowi do zatwierdzenia, co zapewni jej moc wyroku. W przypadku braku zawarcia ugody lub zawarcia ugody częściowej Strony nadal mogą rozstrzygać pozostałe kwestie na drodze sądowej.

Jakie są koszty mediacji?

Pozasądowej:

Koszty mediacji pozasądowej ustalamy indywidualnie.

Pamiętaj, wszczynając mediację pozasądową nie ponosisz kosztów wpisów i opłat sądowych (!)

Opłaty za mediacje pozasądowe mogą być ponoszone przez Strony po połowie, natomiast kwestia ta może zostać dowolnie uzgodniona przez Strony i mediatora.

Ze skierowania sądu:

Regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Aby wszcząć mediację wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk: „WYŚLIJ”

Twoje dane

Dane drugiej Strony

Wniosek